2007.10.30

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg, Kenneth Skaug

I øvrigt: Torben Utzon (UU), Emil Thorsen (UU) og Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Bjarke Refslund

 

Pkt. 0 – Besøg af ungdomudvalget + trænerne

Emil Thorsen + Rasmus Oscar er trænere og koordinerer sammen træningen, Bjarne afløser for Rasmus. Per Hj. springer ind som afløser for Mette. Forældrene er gode til at hjælpe og der er brug for det – specielt som skygger her ved vintertide.

Ungdomsudvalget består af Tut (formand) og Christian IO + ungdomstrænerne. Morten Pedersen er med på sidelinien. Kommunikationen i udvalget har primært foregået ved træninger og i det daglige, men en mere formaliseret mødestruktur ønskes i fremtiden – 6-8 møder om året. Referater fra UU-møder sendes til bestyrelsen.

Ebbe ser gerne flere folk aktiveret i ungdomsarbejdet og måske en formel ansvarsopdeling i forhold til grupper og projekter som f.eks. ungdomsturen til Strömstad, som i øvrigt var et super initiativ og en god tur.

1900-løbere betaler kr. 250/år for at deltage i ungdomstræningen. Desuden betaler de for at deltage i ture mv. 1900s løbere bidrager godt til truppen i antal og er med til at skabe et godt miljø i gruppen. Trænerne oplever dem som en fordel for gruppen. Vi ønsker som klub en større ungdomsafdeling, f.eks. er der næsten ingen 16+ løbere.– hvad kan UU gøre for sagen?

En del af ”Faste poster i skoven”-projektet er at få materiale ud til skolerne. Hvilken rolle kan UU gøre i denne sammenhæng? Henrik J. og Christian IO har et projekt kørende med to skoler – UU har hidtil ikke været involveret i arbejdet. UU er åbne for at indgå i rekrutteringsarbejde. UU tager kontakt til Christian IO.

Idéer – Århusmesterskaber i skoleorientering 2009 – tilbud om fortræning. Bestyrelsen skønner at der kan skaffes midler til projektet.

Involvering af de ældre løbere i træningen af ”de små”. Der bliver set meget op til ”de store”.

Ungdomstur til Rønbjerg Feriecenter, Djurs Sommerland el.lign.

IFK Matchen – venskabsarrangement med IFK Göteborg. Kunne der findes en ny venskabsklub og opbygge et lignende ungdomssamarbejde med? Værtsklubben arrangerer alt – gæsterne kommer bare og løber. Der ligger et stort arbejde i at arrangere disse ture, men det organisatoriske arbejde kan evt. uddelegeres.

Klubbens samværspolitik skal synliggøres (evt. link via hjemmeside) Samværspolitiken kan evt. ophænges på Silistria. Kent undersøger og giver besked til sekretæren (er sket, red.).

Ungdomsafdelingens hjemmeside opdateres (Tut).

Skoleorientering. Vi skal melde en dato ind for arrangementet til ”Dansk Skoleidræt”. Tut søger dato.

Bestyrelsen vil opfordre trænerne til at tage DOFs trænerkurser.

Ønsker fra UU:

Trænere får en trænerdragt.

Ønske fra UU - Tøj til nye løbere. Emil laver en ”ønskeseddel” og sender til Ebbe.

Ny printer er også et ønske fra ungdomstrænerne. Kell undersøger sagen (er sket, red.).

Internet på Silistria. Hvad vil det koste og hvordan kan det administreres? Kell undersøger.

Pandelamper – der er lige knapt nok til alle ungdomsløbere. Kunne 1900 tænkes at ville støtte med 3-5 lamper til træningerne? Emil kontakter 1900.

Stafetsamarbejde – Vi er pt. Ikke interesserede at indgå i et formaliseret samarbejde.

Forældremøder – Som et konkret middel til at kommunikere tæt med forældrene og krav og forventninger.

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Divisionsmatch – Det gik lige...

Ungdomstur til Sverige v/Kenneth – I Strömstad, god tur. 3 gode træninger. Torsdag, 2x fredag + Blodslidet. Hygge, samvær og god stemning, 20 ungdomsløbere, heraf ca. 10 Pan´ere.

MTB-O Rold Skov v/Ebbe – Arrangementet løber nogenlunde rundt og blev afviklet meget fint. Arrangementet kom meget pludseligt til klubben og vi indså sent at vi var arrangører ud over at René var banelægger. René har gjort et enormt arbejde og de kompetente hjælpere det samme. Kell: Det var vist rekord for bemandingsmæssig nøjsomhed i forbindelse med et DM. Tak til alle hjælpere.

Kortfiler og betaling v/Ebbe – Diskussion har kørt i bestyrelsen + kortudvalget på mail. Sagen er endt på at vi betaler DOF-taksten. Hvad gør vi i Pan? Det afhænger af kortets årgang. Prisen er 12 kr. (op til A4) og 15 kr. (større end A4). Priserne er vedtaget før DOFs kortpolitik og ligger lidt over de takster der fremgår af denne. Priserne er for eksterne kunder.

Kajakklubbens lån af Silistria v/Ebbe – De kan låne Silistria, men vi vil ikke lukke af for trænende løbere i omklædningsrummene. Kent og Kim – Det er et klart brud med politikken vedtaget tidligere af bestyrelsen. Disse regler bør følges. Erik har to fortilfælde i år, hvor Silistria har været brugt til arrangementer – begge tilfælde involverede orienteringsløb. Erik har ikke opkrævet helt ifølge de opstillede regler, men har vurderet arrangementernes karakter og lånernes tilknytning til klubben. Erik redegjorde for disse tilfælde. Hans - Det er en vennetjeneste og forhåbentlig kan vi fortsat have et godt naboskab med kajakklubben. Det blev vedtaget at reglerne for lån/leje af Silistria tages op på næste møde – Erik rundsender reglerne til bestyrelsen med referatet.

Lån af klubbens udstyr. Erik har lavet udkast til priser for lån af mest brugte udstyr. Det blev diskuteret hvor vidt SI-udstyr bør udlånes. Konklusion – udstyret udlånes ikke ud uden administrator.

For at undgå misforståelser, overraskelser og dobbeltbookning af udstyr skal der oprettes en kalender til booking af klubbens udstyr (SI, bus mv.). Prioriteringsliste i forhold til hvad udstyret skal bruges til udarbejdes. Erik kontakter Henrik i forhold til kalender på hjemmeside.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Klubmesterskab – Lasse Werling og Ivan arrangerer.

Klubtur – Næste møde.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Løbsudvalg – Næste møde

Træningsudvalg – Der har været alt for mange aflyste træningsløb. Folk er meget dårlige til for det første at lave et stykke arbejde og dernæst at følge op på det. Træningsudvalget har frie beføjelser til at udøve ”lettere psykisk pressur”. Kenneth fremlægger et udkast til træningsløbskalenderen og hvordan målsætningen om at få afholdt alle planlagte træningsløb kan implementeres.

En bedre koordination af gruppernes træningsaktiviteter kunne åbne mulighed for bedre udnyttelse af de allerede planlagte arrangementer.

 

Pkt. 4 – Husudvalget

Der er bestilt en ekstra bruser til herreomklædningen – pris 3.500 kr.

Alarmen bliver repareret af kommunen.

Der er fra kommunens side afsat 50.000 kr. til udvendigt malerarbejde på Silistria. Sten indhenter tilbud og udarbejder en prioriteringsliste. Muligheden for selv at spæde til fra klubbens side blev diskuteret.

 

Pkt. 5 – Faste poster i Storskoven og Fløjstrup

Pæle + skilte er ankommet. Punktet behandles på næste møde.

 

Pkt. 6 – Projekter i 2008 og fremad

Djurslandsløbet 2008 i Gjern Bakker 7/9-08

Natugle / langdistance / Sommercup? – Ikke debatteret

DM 13/9 2009 – Det blev besluttet at spørge Silkeborg om vi kan låne Linå.

Midgårsormen 28/8 2010 - Marselisborg/Fløjstrup

 

Pkt. 7 – Feminaløb 2008

Status – Større konkurrence på dameløbsfronten kan ventes. Konceptet skal styrkes – vi er det ”rigtige” kvindeløb. Der arbejdes på samarbejde med Ultimate. Vi skal stadig være det bedste kvindeløb.

 

Pkt. 8 – Økonomi mv.

Forsikringer – Hans har hævet vores indboforsikring til at dække 700.000. Indboet er kun sikret ved brand - IKKE VED INDBRUD! Forsikring mod tyveri vil koste 5-6.000 kr/år + 5.000 i selvrisiko. Det er umiddelbart dyrt.

Samarbejde med 1900 – Hans sender regning på ungdommerne. Når vi ved hvor vi står i forhold til DM 2009 tager Ebbe kontakt.

Opkrævning for KC-deltagelse – Hans kontakter Bjarne Hoffmann.

 

Pkt. 9 - Evt.

Rengøringsafløser i julen – Hans undersøger muligheder.

Deltagelse på næste klubledermøde / kredsmøde 22/11 – Kell og Erik deltager.

Hyldest af Torbjørn og Søren S. – klubaften 8/11

DM’erne (deltagelse og medaljehøst) – DM UL blev en tiltrængt success. Målsætningen er at blive nr. 1 i medaljestatistikken i 2008. Plan fremlægges på senere møde.

Klubbens pandelamper – Der arbejdes stadig på indsamlingen.

Klubbanner – God idé, Ebbe undersøger priser/muligheder

Fritidspas – Børn og unge fra socialt og økonomisk udsatte familier kan få tilskud til kontingent i sportsklub. Vil vi være en del af denne ordning? Kent påpegede at det kræver ressourser som klubben måske ikke råder over.

Dato for generalforsamling 2008 – tirsdag 22/01-08 kl. 19.30 – indkaldelse i næste Pan-post.

 

Næste møde – torsdag 06.12.2007 kl. 20.00

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr