2007.10.18

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kim Rokkjær, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg, Kell Sønnichsen, Bjarke Refslund

I øvrigt: Erik Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Vero Moda-løb – Tutzon og Bjarke har afholdt (endnu et) Vero Moda-løb – endnu en success.

DHL-stafet – Bjarke og Gert – Positive tilbagemeldinger fra arrangørerne. Frivillige kan evt. informeres bedre, så de kan argumentere sig ud af evt. diskussioner med folk som vil køre ind på området.

Vi skal tænke over hvad vi laver af arrangementer som ”dræner” hjælpere for initiativ og lyst til at hjælpe til. Er det bedre at koncentrere ressourserne om færre, større arrangementer?

Elitestatus – Mange bortrejse (Signe og Rasmus i Stockholm, Jeppe, Tue og Ane i Oslo) Hvad vil eliteløberne næste år? Eliteudvalget arbejder...

DM´er: Konstatering - Intet stafethold og ingen gennemførende i H21 til årets DM´er.

Førstehjælpskursus – Kell har undersøgt mulighederne i DOF/DIF-regi. Der er bred enighed om at det er vigtigt at nogen har kompetancer til at tackle evt. farlige situationer i skoven (sår, brud, ildebefindende) Klubtrænere bør have disse kurser.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Ingen

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Løbsudvalg – Efter hånden som vi nærmer os større projekter (se pkt. 6) bliver det presserende at finde en formand til løbsudvalget. Bestyrelsen har et forslag som Kent kontakter.

Husudvalg – Sten Ejsing har påtaget sig at stå for kontakten til kommunen ang. presserende vedligeholdsopgaver. Indvendige problemer prioriteres højest.

Træningsudvalg – Kenneth, René, Jørn, Henrik. Det er ærgerligt at måtte aflyse træningsløb. Hvordan får man navne på listen? Opgaven bør løses i træningsudvalget.

Ungdomsudvalg – Kent har lavet et oplæg til mødet med Ungdomsudvalget. Forskellige emner blev diskuteret. Kent finpudser oplægget til næste og sender det til Tut som videredistribuerer. Ungdomsudvalget inviteres på næste møde.

 

Pkt. 4 – Faste poster i Storskoven og Fløjstrup

Placeringer er tæt på godkendelse – kort er klar til at gå i trykken når placeringerne er på plads.

Tovholder skal findes til udsætning – Kent L. tager opgaven.

Vi skal have lavet informationsmateriale (foldere) med  et lille udsnit fra hver skov (Storskoven, Fløjstrup m.fl.) som kan omstilles/omdeles.   

 

Pkt. 5 – Projekter sæson 2007

Klubtur – Super tur, godt program – stor ros til arrangementsudvalget og træneren.

Rekrutteringsforløb – Udsat til næste møde

Div. match – Vi tabte og skal løbe om nedrykning mod Horsens 7. oktober i Silkeborg.

Klubfest – Afholdes i Tivoli Friheden. Tilmelding via hjemmesiden.

 

Pkt. 6 – Projekter i fremtiden

Gjern 2008 (Djurslandsløbet) – Ikke diskuteret

Natugle, langdist., sommercup? – Ingen konklusioner

DM 2009 – Skovmuligheder undersøges fortsat.

Midgårdsormen 2010 – Ikke diskuteret

 

Pkt. 7 – Feminaløb 2008

Styregruppestatus/mål – Økonomi/deltagerantal - Diskuteres på næste møde.

Rekruttering/børneløb – Flyer i poserne med invitation til prøvedag. Erik kommer med forslag tl flyer.

 

Pkt. 8 – Økonomi mv.

Forsikringer – Blev gennemgået – Personskade/ansvar i orden. Indbo/løsøre bør gennemgås. Er Sten Ejsing-stuen dækket? Hans følger op.

Regnskab – Udsat til næste møde pga. tid

 

Pkt. 9 - Evt.

Næste klubledermøde torsdag d. 22/11-07 kl. 19-22 i Skive – hvem deltager? Folk tænker over det...

Hyldest – Torbjørn og Søren – Klubaften, evt. d. 15/10 i forbindelse med MTB-træning. Erik undersøger om Silistria er ledig.

MTB v/Bjarke – Efterlyser en diskussion i klubben i forhold til MTB-O, tilskud mv. Der er mulighed for at der i fremtiden vil komme Team Danmark-penge i sporten, hvorfor klubben bør være fremme i skoene. Vi er allerede involveret med René Rokkjær som banelægger ved DM og Henriette Jørgensen i DOFs MTB-O-udvalg.

DM´er – Holdsætning – UK (udtager elitehold). Henrik har lavet oplæg til udtagelsesløb og retningslinier for denne. Bredde-/klub-UK findes ikke – dette skal oprettes, Kim og Hans melder sig klar. Indpisker/motivator i forhold til konkurence om pladserne ved større stafetter søges.

Klubbens pandelamper – Ingen samling på dem!!! Kell sætter notits i Pan-Posten, Erik sætter på hjemmesiden og laver opslag til skabet på Silistria.

Klipning af træer ved Silistria – Sker snarest.

 

Næste møde - tirsdag 30.10.2007 kl. 20.00

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr