2007.06.07

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kenneth Skaug, Kell Sønnichsen, Kim Rokkjær, Kent Lodberg

I øvrigt: Ole Iversen, Karsten Hinge (husudvalget) og Erik Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Bjarke Refslund

 

Pkt. 0 – Besøg fra husudvalget

Samarbejde med kommunen: der skal etableres bedre kontakt. Vores tidligere kontaktperson har forladt sin stilling ved kommunen.

Ole og Karsten gør fortsat et stort arbejde med oprydning og ukrudtsrydning udendørs og oprydning på loftet, indsamling af glemte sager. Desuden forskellige opgaver i huset, herunder pudsning og maling af trappegangen til dameomklædningen. Karsten arbejder med en bænk i H-omklædningen.

Opgaver, som ikke sorterer under Ole og Karsten: Kapning af grene, som Ebbe vil arbejde videre med. Rørarbejde. Der trænger vand ud af væggen i kælderen i forrummet til toilettet! Ebbe / Ole kontakter Sten Ejsing / håndværker til identifikation og udbedring af problemet.

Det kan ind imellem rode lidt på loftet. Poststativerne er meget forskellige hvilket bærer en del af skylden. Gamle stativer kun med tænger bruges aldrig.

Materiel-ønsker: 20-30 stativer, borde + stole

Det kunne være nyttigt med en oprydningsdag hvor 3-5 personer tager en stor omgang på loftet.

Ole: Ungdom Nords materiel kunne godt klare en gennemgang (sortering).

Huset har brug for en kærlig hånd. Specielt træværket er problematisk. Ebbe snakker med Sten om en vurdering af behovet og evt. omfang af reparationer. Der findes i øvrigt en liste med vedligeholdelsespunkter. Kent har videregivet liste med ønsker til Ebbe.

Nøglesystem: Der er tidligere indhentet tilbud for konvertering til kortsystem. Daværende bestyrelse besluttede at køre videre som hidtil. Findes dette tilbud et sted?

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

FEMINA-løb – Enkelte punkter i regnskabet er endnu ikke afklaret men overskuddet bliver med fuld deltagelse større end forventet.

 

Geyser Kr. Him. Løb – 300 deltog og løbet giver et fint overskud.

 

DPT Sprint – Terræn flyttet, startproblemer, lodseejerproblemer, stjålet post. Ellers gik alt godt!

 

Vero Moda-løb – 110 løbere, gode tilbagemeldinger. Flere firmaarrengementer er undervejs.

 

Kontakt med Århus 1900 – Møde med Birgitte om faste poster, kort, ungdom, træningsløb. Kim, Kell og Ebbe tager til møde.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Ingen lige i nærheden. (se pkt. 5)

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Husudvalget – Sten inddrages jævnfør pkt. 0.

 

Rekrutteringsudvalget – Christian og Henrik har lavet et godt oplæg til hvordan nye medlemmer introduceres til o-løb. Tankerne implementeres i efterårets ”Grundkursus i o-løb”. Nye tanker i forhold til markedsføring. Hvordan får vi nye medlemmer? Bestyrelsen bakker fuldt op om projektet.

 

Udvalgskontakter i bestyrelsen – Kontakten til udvalgene tilpasses udvalgenes karakter og kontaktpersonerne engagerer sig selv i udvalgenes arbejde.

Eliteudvalget – Bjarke Refslund

Skovudvalget – Ebbe Nielsen

Husudvalget – Ebbe Nielsen

Løbsudvalget – (Kell Sønnicksen)

Ungdomsudvalget – Kent Lodberg

Arrangementsudvalget – Kim Rokkjær

Kortudvalget – Kell Sønnichsen

Træningsudvalget – Kenneth Skaug

 

Pkt. 4 – Faste poster i Storskoven

Kort er klar til at få påtrykt poster. Pæletræ vurderes. Der er bestilt 4 sæt plaketter til pælene. Der er ansøgt om tilladelse til at udsætte faste poster i Risskov – kortet skal dog rekognosceres først.

 

Pkt. 5 – Projekter længere ude i fremtiden

DM - Vi har fået definitivt afslag på at løbe i Addit-Løndal. Der skal findes et alternativt terræn hurtigt. Skovudvalget inddrages. Muligheder diskuteres på næste møde.

 

Djurslandsløb – Er Frijsenborg en mulighed? Norringure?

 

Påskeløb – Første mulighed er 2015!

 

Pkt. 6 - Økonomi

Status på budget 2007 – Lidt overskud på kontingenterne. Ellers ikke de store udsving.

Danske Bank hopper fra som sponsor, men er interesserede i at lave aftaler om køb af arrangementer (partnerskab). Det kunne være interessant for klubben at indgå flere af denne slags aftaler der indebærer modydelser til gengæld for sponsorater.

 

Tilskud fra Elite Idræt Århus – 50.000 er bevilliget til KC Århus (forbundet), heraf går en lille andel til at afholde PANs udgifter i denne forbindelse.

 

Kortsponsorer – Kortene er nu trykt og fakturaer sendes ud.

 

Sponsorklubben – Rasmus Skovgaard og Sten Ejsing har lavet udkast til tekst og udarbejdet en ”interesseliste”. Der søges en hoved-klubsponsor der er villig til at indgå en partner-aftale hvor vi kan levere modydelser.

 

Pkt. 7 - Evt.

Uddannelse i OK Pan – Skal klubben mere aktivt opfordre folk til at tage kurser og afholde kurser og i bekræftende fald hvilke?

 

Udtagelse til stafetter – Er fastlagte iagttagelsesløb en mulighed der kan implementeres for 2008? Spørgsmålet tages op på et senere møde.

 

”Bogen” på Silistria (brugere) – Vi skal forsøge at markedsføre bogen, så vi har et stærkt argument overfor kommunen mht. tilskud, vedligehold osv. Erik laver en notits til hjemmesiden.

 

Klubledermøde den 14. juni – Ebbe og Erik tager afsted.

 

Ramblafestival – Vi koncentrerer os om klubbens øvrige aktiviteter.

 

Næste møde (ungdomsudvalget inviteres) - tirsdag 07.08.2007 kl. 20.00

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr