2007.05.01

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kell Sønnichsen, Kim Rokkjær

I øvrigt: Erik Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kent Lodberg, Bjarke Refslund og Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Klubben har fået overrakt vandrepokalen ”Arrangementsfadet” – Aarhus Stiftstidendes Jubilæumsfad for ”Bedste arrangement 2006” for WOC. Med fadet fulgte også 5.000 kr.Tillykke til os alle!

 

Femina-løbet (Ebbe) – Fuld tilmelding, se i øvrigt pkt. 2.

 

Samarbejde med Århus 1900 . Ikke noget nyt.

 

Opfølgning på Natuglen – Tak til arrangørerne. Kell tager en lille eftersnak med Gry og Christian.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Feminaløbet 13/5 (Ebbe) – Er der mulighed for at hæve deltagerantallet hvis arrangementet ikke mister noget ved dette? Intimiteten må ikke gå fløjten. Det vil være en stor hjælp at kunne lægge et præcist budget og ramme deltagerantallet (fuld tilmelding). Kommunen har sat en grænse på 4000 deltagere.

Hjælpertilslutningen er efter hånden i orden, omkring 60 har meldt sig, der er brug for max 90.

 

DPT 25/5 (Ebbe+Kell) – Ebbe vil indkalde til møde. Stævnekontrollant mangler. Folk mangler til bemanding af poster (der er fredagsbar i Uni-parken under løbet).

Løbet pålægges den lave DOF-afgift efter aftale med DOF (Sportschefen, KK) som omrindeligt aftalt.

 

Geyser Kr. himmelfartsløb 17/5 – Opgaver er fordelt blandt juniorerne.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Løbsudvalget – 2 el. 3 mand. Det er vigtigt at have en formand. Søgning fortsætter. Kell laver en ”jobbeskrivelse” som kommer på nettet.

 

Udvalgskontakter gennemgås på næste møde.

 

Pkt. 4 – Faste poster i Storskoven

Ebbe (og Mogens) har haft møde med Søren Dalsgaard fra Natur- og Miljøforvaltningen i Århus Kommune samt Thomas Batting fra Uno Friluftsscenter, som hører under Børn- og Ungeforvaltningen i Århus Kommune ang. udformningen af et aktivitetstilbud i skoven.

Natur- og Miljøforvaltningen er interesserede i at give støtte til pælene hvis tilbuddet er offentligt. Enkelte placeringer i Henriks udkast til poster i Storskoven kan ikke accepteres (5-6 stk.) pga. specielle naturhensyn.

Søren Dalsgaard ønsker faste poster i andre skove omkring Århus. Bestyrelsen har i første omgang valgt at søge om lov til at sætte pæle ud i Risskov, hvor der ventes størst interesse.

Kommunen vil betale træ til pælene. Uno Friluftscenter råder over værksted til forarbejdning. Pælene behandles med linolie og udstyres med DOFs standardmarkering (8x10cm post-badge). Enkelt og naturnært. Vi står for nedgravningen og tilsyn. Ebbe kontakter DOF ang. materiel.

 

Pkt. 5 – Projekter længere ude i fremtiden

Gjern Bakker 2008 (Div.match) – Vi har ikke fået tilbagemelding på vores ønskede dato (7/9-08).

 

DM Lang (tidligere klassisk) – Kent har lavet baneudkast til Addit. Det kan lade sig gøre at afholde løbet i denne del alene. Projektet er løbet ind i uforudsete problemer idet vi ikke umiddelbart kan få skovtilladelse. Der arbejdes pt. på at få omstødt beslutningen.

 

Pkt. 6 - Økonomi

Tilskudsansøgninger – Jan O´s trænerkursus er endnu ikke afsluttet, derfor forelægger endnu intet kursusbevis. Interesserede kursusdeltagere skal henvende sig til bestyrelsen mht. søgning om tilskud før kursusstart.

 

Kortsponsorer – 4 er på plads (Asics, Idrætsskolerne Ikast, Camelback og Garmin).

 

Sponsorklub – Sten og Rasmus har lavet et oplæg. Hans har kontaktet Danske Bank med henblik på ny annonce til Pan-posten.

 

Femina- og Vero Moda-løb kører begge på skinner.

 

Pkt. 7 - Evt.

DOF er ved at lave en kommunikationsundersøgelse og vil gerne sende et elektronisk spørgeskema ud til OK Pans medlemmer. Bestyrelsen accepterer dette.

 

Ko-sagen fra Himmerig-Bærmose – vi betaler regningen til genopretning af hegn.

 

Firmaløb – Skal vi have et banner på hjemmesiden om firmaarrangementer. Tages op på næste møde.

 

Booking af Silistria til generalforsamling i Kvitåvatn Fjellstoge – Arrangementet har fået tilladelse til at benytte Silistria d. 20 maj.

 

For udlån af materiel gælder samme regler som for lån af Silistria – sund fornuft. Ødelagte ting erstattes selvfølgelig af låner.

 

Næste møde - torsdag 07.06.2007 kl. 20.00

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr