2007.04.10

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kell Sønnichsen, Kim Rokkjær, Kent Lodberg, Kenneth Skaug.

I øvrigt: Erik Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

KC status (Ebbe) – KK skriver ny ansøgning om støtte til Eliteidræt Århus, med forbundets opbakning håber vi at kunne få de budgetterede 50.000 kr. i trænerstøtte.

KC øst finansieres af Hillerød Kommune der er officiel Team Danmark Kommune.

WOC status (Ebbe) – Idrætsfonden Danmark har valgt at dække det resterende underskud på ca. 166.000.

Femina-løbet (Ebbe) – Der er pt. tilmeldt ca. 1900, hvilket ikke lever helt op til forventningerne. Femina-gruppen mødes torsdag.

Løn i klubben (Ebbe) – Der er holdt møde mellem klubbens ”godtgørelsesberettigede” (Henrik Jørgensen, Erik Skovgaard Knudsen, Rasmus Oscar og Emil Thorsen). Bent udarbejder en lille ”manual”.

Indhentelse af børneattester. Er det klubben eller DOF der gør dette? Erik undersøger sagen.

Samarbejde med Århus 1900 . Ebbe + evt. Henrik/Kenneth holder møde med Birgitte Halle ang. trænings- og ungdomssamarbejde.

Fordeling af skove til DM-arrangementer er under afklaring.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Feminaløbet 13/5 – flere tilmeldinger ønskes (se ovenstående pkt.).

DPT 25/5 – Der er lavet en flyer som er delt ud i 500 eks. til bl.a. Påskeløb. Banerne er ved at være på plads. IT-situationen er i trygge hænder, der overvejes live-dækning da der er trådløst net i Uni-parken!

Kr. himmelfartsløb 17/5 – skovtilladelsen er efter lidt vanskeligheder faldet på plads, men der er en del forbehold i form af mange forbudte områder. Der bliver stævneplads på engen v. tårnet i Storskoven (tæt på Søsterhøj). Ebbe har ”solgt” løbet, så det kommer til at hedde ”Geyser-Kr. himmelfartsløb”. Aftalen er en del af en sponsoraftale som Ebbe har indgået med Geyser. De har forpligtet sig til at sponsere 20 præmiegaver á 200 kr. i 2 år.

Natuglen (Kell) – 94 løbere i skoven. Det var lidt et forsøg, at se hvor få arrangører man kunne nøjes med. Det gik genrelt godt. Gry og Christian klarede opgaven fint og stævnekontrollanten blev holdt aktiv.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Ebbe har holdt møde med Christian Ingerslev Overvad som gerne vil være formand for et rekrutteringsudvalg. CIO laver et oplæg til udvalgets arbejdsplatform.

Husudvalget – Karsten og Ole varetager fortsat opgaverne der knytter sig til udvalget.

 

Pkt. 4 – Faste poster i Storskoven

Der undersøges pt. priser på pæle. Det drejer sig om ca. 130 stk. Vi ønsker os en pæl der lever op til DOFs anbefalinger i forhold til udseende (plakette og refleks). Henrik J. har udarbejdet et forslag til placeringer. Kort trykkes op når placeringerne er på plads (både Storskoven og Marselisborg Nord). Kort med posterne skal indgå i en ”velkomstpakke” til nye løbere som kan købes til en rimelig pris. Evt. skræddersyede ”pakker” med baneforslag mv. til f.eks. skoler kunne være et godt tilbud. Det er målet at have et super godt tilbud til folk som ”besøger” os.

Skovtilladelser – materialet skal indeholde retningslinier for hvordan kortet må/skal bruges.

Blommehavens rolle. Vil de evt. være sponsor (reklame på kortet). Erik besøger dem i forb. med kortsalget alligevel og forhører sig. Kent: Det kunne være godt hvis man kunne ”google” faste poster Århus og få os op som et ”hit”.

Pkt. 5 – Projekter længere ude i fremtiden

Gjern Bakker 2008 (Divisionsmatch) – Mulighederne er 24/8 - 7/9 - 21/9. Der søges i prioriteret rækkefølge, jo tidligere - jo bedre.

DM Lang (tidligere klassisk) - Bliver i Addit, hvis der kan opnås skovtilladelse. Processen er sat i gang.

Midgårdsorm ikke diskuteret – næste møde.

 

Pkt. 6 - Økonomi

Budget 2007 status (Hans) – Kontingentindbetalingerne siger pt. 6.000 over budgetteret.

Knagerække til midterbænken i herreomklædningsrummet etableres – hvad koster det?

Påskeløb 2011 – Evt. samarbejde med 1900? Pan kan og vil helst selv. Terræner: Ravnsø, Gjern Bakker, Frijsenborg?

Tilskudsansøgninger – Trænerkursus tilskudsansøgning (Jan O.) Erik rykker Jan for deltagerbevis.

Hvordan skaffer vi midler til vores drift?

Kortsponsorer – Ebbe har skaffet 3 (Asics, ISI (Idrætsskolerne Ikast), Camelback)

Sponsorklub – Ebbe har haft møde med Rasmus Skovgaard og Sten Ejsing, der er villige til at indgå i opsøgende arbejde og planlægning og afholdelse af arrangementer for sponsorerne. Plan og målsætning er udarbejdet.

Klubsponsor – Søges stadig.

Vero Moda løb – ca. 100 deltagere, i hold af 8 pers. Skal laves i Maj. (Tut og Ebbe har påtaget sig opgaven).

Pkt. 7 - Evt.

Henriks arbejdsopgaver som træner – Ebbe og Henrik har holdt møde, Henrik laver selv et oplæg som bestyrelsen vil se på og tage stilling til.

Information fra forbundet – Hvad modtager klubben af information og hvem får hvad? Ebbe modtager noget. Kell har snakket med Preben Schmidt. Der bliver ganske enkelt ikke sendt så meget ud som før i tiden. Man skal selv holde sig orienteret på hjemmesiden.

Kommunikation med klubbens ansatte og udvalg - Det er bestyrelsens ansvar at følge op på arbejdet i klubbens forskellige udvalg.

 

Næste møde 08.05.2007 kl. 20.00

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr