OK Pan, Århus, arrangerer 4. afdeling af Natuglen den 28/3 2007 i Storskoven

Startliste | Resultatliste | Stræktider | Billeder | Samlet resultat

Kort

Storskoven 2006, 1:10.000, 2,5 m ækvidistance.
Der benyttes printede kort.

Terrænbeskrivelse

Storkuperet bynær vekslende skov med mange stier og veje. Gennemløbelighed er generelt god.

Mødested

Silistria. Afmærkning fra Ørneredevej (vejen gennem Marselisborgskoven).

Omklædning og bad

Silistria. Der er trangt, så vis venligst hensyn.

Afstande

Silistria - Start: 1200 m. Alle øvrige afstande er i småtingsafdelingen.

Klasser

Svære7,7 km: H21.
6,2 km: H17-20, H35-44.
5,4 km: H45-54, D17-34.
4,3 km: H55, D35-44, D45.
Mellemsvære4,3 km: H15-16, H/D17B
3,4 km: H-14, D-16
Lette2,5 km: Beg. Kort

Tilmelding

Senest 21/3 via o-service.
Startafgift: D/H -20: 25,- kr. D/H 21-: 35,- kr.
Leje af brik: 5,- kr. Ved egen brik, husk at opgive briknummer.
Startafgiften indbetales til OK Pan samtidig med tilmelding.

Efteranmeldelse

Ekstra kort sælges også på dagen så længe lager haves.

Start

Fri start mellem 20.30 og 21.00.
Evt. lejebrik hentes på Silistria først.

Ved start stiller du dig i køen og bliver registereret hos startpersonalet som startende.
Derefter kan du tage en løs postbeskrivelse, hvis du har en passende holder til det.
Ved startstregen venter du indtil, du får tegn til at måtte starte, sætter SI-brikken i startenheden. Når du får kvittering er du startet.
Husk at tage det rigtige kort!

Målprocedure

Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen.

Kontrolsystem

SPORTident. Leje af brik koster 5,- kr.

Væske

Kun i mål. Tynd saft og vand.

Max tid

2 timer.

Præmier

Til de samlede vindere af Natuglen.

Kiosk

Pans ungdomsafdelings sædvanlige velassorterede kiosk.

Resultatlister

Ophænges i klublokalet og kommer her på siden 30 minutter efter sidste målgang.

Stævneorganisation

Stævneleder: Gry Johannsen, OK Pan
Stævnekontrol: Kell Sønnichsen, OK Pan
Banelægger: Christian Christensen, OK Pan
Banekontrol: Knud Sørensen, OK Pan
Overdommer: Flemming Nørgaard, OK Pan