OK Pan, Århus, arrangerer 2. afdeling af Natuglen den 12/3 2008 i Risskov

Her er chancen for at løbe i Danmarks ældste offentlige skov. Allerede i 1395 gav Dronning Margrethe I skoven til borgerne i Århus.
Der er ingen overlap med DM Sprint i Risskov den 6/4.

Startliste | Resultatliste | Stræktider

Kort

Risskov 2007, 1:10.000, 2,5 m ækvidistance.
Der benyttes printede kort.

Terrænbeskrivelse

Løvskov af vekslende tæthed med meget detaljeret stibillede. Let kuperet, bortset fra skrænten mod vandet.

Mødested

Sjette Frederiks Kro. Afmærkning fra Dronning Margrethes Vej (Kystvejen).

Bad

Århusbugten. Den Permanente ligger umiddelbart nedenfor stævnepladsen, men der kan godt være lidt mørkt...

Afstande

Parkering ved stævnepladsen
Stævneplads - Start: 2-300 meter.

Klasser

Svære7,5 km: H21.
6,0 km: H17-20, H21 AM, H35-44.
5,0 km: H45-54, D17-34.
4,0 km: H55, D35-44, D45.
Mellemsvære4,5 km: H15-16, H/D17B
3,5 km: H-14, D-16
Lette2,5 km: Beg. Kort
5,0 km: Beg. Lang

Tilmelding

Senest 5/3 via o-service.
Startafgift: D/H -20: 25,- kr. D/H 21-: 35,- kr.
Leje af brik: 5,- kr. Ved egen brik, husk at opgive briknummer.
Startafgiften indbetales til OK Pan (konto 3627 109-8527) samtidig med tilmelding.

Efteranmeldelse

Ekstra kort sælges også på dagen så længe lager haves. Pris: startafgift + 10 kr.

Start

Fri start mellem 19.30 og 20.00.
Evt. lejebrik hentes på stævnepladsen først.

Ved start stiller du dig i køen og bliver registereret hos startpersonalet som startende.
Derefter kan du tage en løs postbeskrivelse, hvis du har en passende holder til det.
Ved startstregen venter du indtil, du får tegn til at måtte starte, sætter SI-brikken i startenheden. Når du får kvittering er du startet.
Husk at tage det rigtige kort!

Målprocedure

Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen.

Kontrolsystem

SPORTident. Leje af brik koster 5,- kr.

Væske

Kun i mål. Tynd saft og vand.

Max tid

2 timer.

Præmier

Til de samlede vindere af Natuglen.

Resultatlister

Ophænges på stævnepladsen og kommer her på siden 30 minutter efter sidste målgang.

Stævneorganisation

Stævneleder: Martin Bruhn Pedersen, OK Pan
Stævnekontrol: Kim Rokkjær, OK Pan
Korttegning: Kell Sønnichsen, OK Pan
Banelægger: Lasse Staffensen, OK Pan
Banekontrol: Kell Sønnichsen, OK Pan
Overdommer: Mogens Nielsen, OK Pan

Opdateret 12-3-2008