OK Pan, Århus, arrangerer 20/6 2009 i Hasle Bakker 4. afdeling af Dansk Park Tour 2008 samt DM Sprint for døve.

Kort

Hasle Bakker 2009, 1:4.000, 2 m ækvidistance.

Terrænbeskrivelse

Hasle Bakker består af tre typer terræn:

  • Åbne områder ved og omkring skoler og bebyggelse.
  • Imellem disse er der skov og krat med varierende, men generelt dårlig, gennemløbelighed. En hel del stier gennemkrydser området.
  • Mod øst er der nogle meget høje, kunstige bakker, der har givet navn til kortet.

Stævneplads og parkering

Stævneplads på græsareal ved Tovshøjskolen.
P-plads på Tovshøjskolen. Afmærkning fra Edwin Rahrs Vej.

Vis DPT 4, 2009 på et større kort

Afstande

P-SP: 50-200 m.
SP-Start, 1. etape: 400 m.
SP-Start, 2. etape: 0 m.

Klasser

Se fællesoplysninger.

Tilmelding

Senest 12/6 via o-service.
Startafgift: D/H -20: 50,- kr. D/H 21-: 60,- kr.
Leje af brik: 10,- kr. Ved egen brik, husk at opgive briknummer.
Startafgiften indbetales til OK Pan samtidig med tilmelding.

Efteranmeldelse

Eftertilmelding til Kell Sønnichsen (kell@soenniksen.dk) indtil 19/6 kl. 12.00: +10,- kr.
Man kan også blot møde op på dagen og se, om vi har flere kort.

Starttider

Første start (1. etape) kl. 11.00. 2. etape forventes startet kl. 13.00.
Startinterval: 1 minut.
Første start i DM for døve er kl. 12.50. Startinterval: 2 minutter. Startlister kan findes her for hhv. første og anden afdeling.

Startprocedure

Fremkald 3 minutter før starttid. Her får man evt. lejebrik og løse postdefinitioner - hvis man har en holder til disse. I startøjeblikket stempler man startenheden.

Målprocedure

Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen. Alle startende skal passere mål - også hvis man er udgået.
Maximumtid er 1 time.

Kontrolsystem

SPORTident. Leje af brik koster 10,- kr.

Vædske

I mål. Tynd saft og vand.

Toiletter

Indendørs.

Præmier

Se fællesoplysninger.

Resultater

Resultaterne opdateres fra stævnepladsen og kan ses umiddelbart efter hver etape.

Stævneorganisation

Stævneleder: Bent Nielsen, OK Pan. Søkrogen 17, 8300 Odder. E-mail: bni@c.dk. Tlf.: 2072 4060.
Stævnekontrol: Hanne Møller Andersen, OK Pan.
Korttegning: Kell Sønnichsen, OK Pan.
Banelægger: Rasmus Djurhuus, OK Pan.
Banekontrollant: Kurt Lyndgaard, OK Pan.
Dommer: Per Eg Pedersen, Kolding OK.

Opdateret 20-06-2009