OK Pan, Århus, arrangerer 12/4 2008 i Mindeparken 2. afdeling af Dansk Park Tour 2008

Her er muligheden for at løbe i VM Sprint området fra 2006!

 

Startliste | Resultater: Etape 1, Etape 2, Samlet

Stræktider | Winsplits: Etape 1, Etape 2 | Splitbrowser: Etape 1, Etape 2

Kort

Mindeparken 2006, 1:4.000, 2 m ækvidistance. Revideret februar 2008.

Terrænbeskrivelse

Mindeparken består af tre dele:

  • Åben park med mange spredte buske og træer.
  • Mod nord et skovområde med varierende gennemløbelighed, men med detaljeret stinet.
  • Sportsanlæg med dertil hørende bygningskomplekser.

Stævneplads og parkering

Stævneplads på græsareal ved Mindelunden.
P-plads i sydenden af Mindeparken. Afmærkning fra Oddervej.
Se kort.

Afstande

P-SP: 200 m.
SP-Start, 1. etape: 100 m.
SP-Start, 2. etape: 600 m.

Klasser

Se fællesoplysninger.

Tilmelding

Senest 6/4 via o-service.
Startafgift: D/H -20: 50,- kr. D/H 21-: 60,- kr.
Leje af brik: 10,- kr. Ved egen brik, husk at opgive briknummer.
Startafgiften indbetales til OK Pan samtidig med tilmelding.

Efteranmeldelse

Eftertilmelding til Kell Sønnichsen (kell@soenniksen.dk) indtil 10/4 kl. 12.00: +10,- kr.
Man kan også blot møde op på dagen og se, om vi har flere kort.

Starttider

Første start (1. etape) kl. 11.00. 2. etape forventes startet kl. 13.30.
Startinterval: 1 minut.

Startprocedure

Fremkald 3 minutter før starttid. Her får man evt. lejebrik og løse postdefinitioner - hvis man har en holder til disse. I startøjeblikket stempler man startenheden.

Målprocedure

Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen. Alle startende skal passere mål - også hvis man er udgået.
Maximumtid er 1 time.

Kontrolsystem

SPORTident. Leje af brik koster 10,- kr.

Vædske

I mål. Tynd saft og vand.

Toiletter

Offentlige toiletter ved parkering.

Præmier

Til vinderne i alle klasser.

Resultater

Resultaterne opdateres fra stævnepladsen og kan ses umiddelbart efter hver etape.

Stævneorganisation

Stævneleder: Kell Sønnichsen, OK Pan.
Korttegning: Kell Sønnichsen, OK Pan
Banelægger: Kurt Lyndgaard, OK Pan.
Banekontrollant: Thorbjørn Gasbjerg, OK Pan.
Dommer: Mogens Nielsen, OK Pan.

Opdateret 14-4-2008