OK Pan, Århus, arrangerer 25/5 2007 i Botanisk Have:

Bemærk, at hele stævnet er flyttet til Botanisk Have pga. fusionsfest i Universitetsparken. (Nephew og Nik & Jay spiller, så der er mulighed for at komme til fest efter løbet - www.fusionsfest.dk)

Udtagelsesløb (sprint) til JWOC og EYOC

Udtagelseskriterier

JWOC, Dubbo, Australien

Holdstørrelse: Max 12, præliminært 6 piger + 6 drenge.
Udtagelse: Mandag den 28/5 2007.
Udtagelseskriterier:

EYOC, Eger, Ungarn

Holdstørrelse: Max. 8, præliminært 4 piger + 4 drenge.
Udtagelse: Mandag den 28/5 2007.
Udtagelseskriterier:


Kort

Botanisk Have 2007, 1:4.000, 2m ækvidistance.
Offset-tryk.

Terrænbeskrivelse

Åben park med mange spredte buske og træer i kraftig kuperet terræn. Mod nord fladere med beboelsesblokke.
Da hele stævnet er flyttet i Botanisk Have, står posterne meget tæt visse steder. Husk at checke kontrolnumrene på posterne.

Stævneplads

Amfi-scenen sydvest i Botanisk Have. Afmærkning fra Vestre Ringgade (O1).

Parkering

Eugen Warmings Vej. Afmærkning fra Vestre Ringgade (O1) og Viborgvej. Følg ellers skilte mod Den Gamle By.

Afstande

P-SP: 0-400 m.
SP-S: 200 m. Følg blå/grøn snitzling.

Klasser og baner

D 15-16, D 17-20 : 2.600 m, 20 poster, 60 m stigning.
H 15-16, H 17-20 : 2.900 m, 21 poster, 70 m stigning.

Tilmelding

Tilmelding senest 11/5 til via o-service.
Startafgift: 90,- kr.
Leje af brik: 10,- kr. Ved egen brik, husk at opgive briknummer.
Eftertilmelding mod forhøjet startafgift + 35,- kr frem til 20/5.
Det samlede beløb (startafgift og brikleje) indbetales klubvis til DOF's kontor på konto: Reg. nr. 9015, konto 1465 756639 ved tilmelding. Tekst til modtager: "JWOC/EYOC-test, [klubnavn]"

Starttider

Første start kl. 17.00. Bemærk: Ændret første starttid!
Startinterval: 1 min.
Startlister kan ses her.

Startprocedure

Fremkald 3 minutter før starttid. Her får man evt. lejebrik og løse postdefinitioner - hvis man har en holder til disse.

Målprocedure

Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen.

Kontrolsystem

SPORTident. Leje af brik koster 10,- kr.

Resultatlister

Kommer her på siden umiddelbart efter løbet, ca. kl. 19.00.
Resultatliste | Stræktider
Vi beklager meget, at post 58 (nr. 5 på H17-20 banen) var forsvundet, da de første H17-20 løbere kom forbi. På trods af 10-12 postvagter i parken var den blevet fjernet. Den blev dog hurtigt fundet igen, og sat på plads. De løbere, der i første omgang er blevet diskvalificeret pga. en manglende post 58 er efterfølgende genindsat i resultatlisten.

Stævneorganisation

Stævneleder: Ebbe Nielsen, OK Pan.
Banelægger: Kell Sønnichsen, OK Pan.
Stævnekontrollant:
Banekontrollant: Rasmus Oscar, OK Pan, Lars Lindstrøm, juniorlandstræner.
Jury: Lars Ole Kopp (formand), K. K. Terkelsen, Flemming Nørgaard

2. afdeling af Dansk Park Tour

Kort

Botanisk Have 2007, 1:4.000, 2m ækvidistance.
Offset-tryk.

Terrænbeskrivelse

Åben park med mange spredte buske og træer i kraftig kuperet terræn. Mod nord fladere med beboelsesblokke.
Da hele stævnet er flyttet i Botanisk Have, står posterne meget tæt visse steder. Husk at checke kontrolnumrene på posterne.

Stævneplads

Amfi-scenen sydvest i Botanisk Have. Afmærkning fra Vestre Ringgade (O1).

Parkering

Eugen Warmings Vej. Afmærkning fra Vestre Ringgade (O1) og Viborgvej. Følg ellers skilte mod Den Gamle By.

Afstande

P-SP: 0-400 m.
SP-S (1. etape): 300 m. SP-S (2. etape): 200 m. Følg blå/grøn snitzling.

Klasser

Se fællesoplysninger.

Tilmelding

Senest 18/5 via o-service.
Startafgift: D/H -20: 50,- kr. D/H 21-: 60,- kr.
Leje af brik: 10,- kr. Ved egen brik, husk at opgive briknummer.
Startafgiften indbetales til OK Pan samtidig med tilmelding.

Efteranmeldelse

Eftertilmelding til Kell Sønnichsen (kell@soenniksen.dk) indtil 24/5 kl. 12.00: +10,- kr.
Man kan også blot møde op på dagen. Vi har rigeligt med kort og baner.

Starttider

Første start (1. etape) kl. 18.30. 2. etape forventes startet kl. 20.00.
Startinterval: 30 sek.
Startlister kan findes her.

Startprocedure

Fremkald 3 minutter før starttid. Her får man evt. lejebrik og løse postdefinitioner - hvis man har en holder til disse.

Målprocedure

Måltiden tages ved stempling af postenheden på målstregen.

Kontrolsystem

SPORTident. Leje af brik koster 10,- kr.

Præmier

Til vinderne i alle klasser.

Resultater

Resultaterne opdateres fra stævnepladsen og kan ses umiddelbart efter hver etape.

Pga. kaos i start på etape 1 er nogle løberes tid forkert. Undskyld!
I det omfang, man er startet for sent, men med et klip i en startenhed, så er tiden efterfølgende rettet til. Der er dog fortsat nogle løbere, som er kommet afsted for sent, og som har en forkert tid. Hvis du er en af disse og kender din korrekte tid, så vil vi godt rette den til.

Også her var vi ramt af nogle post-tyve, idet post 58 og 48 blev fjernet - i begge tilfælde dog kun kortvarigt, og vi mener ikke, at nogle løbere var berørt.

Stævneorganisation

Stævneleder: Ebbe Nielsen, OK Pan.
Banelægger: Kell Sønnichsen, OK Pan.
Stævnekontrollant:
Banekontrollant: Rasmus Oscar, OK Pan.
Overdommer: Ove Jørgensen, Århus 1900.

Opdateret 26-5-2007